Przechowamy.pl - przechowalnia dla Ciebie w trójmieście. Rowery skutery quady przyczepy i inne
Przechowamy.pl - przechowalnia dla Ciebie w trójmieście. Rowery skutery quady przyczepy i inne
Przechowamy.pl - przechowalnia dla Ciebie w trójmieście. Rowery skutery quady przyczepy i inne
NASZA OFERTACENNIKKONTAKTMAPKA DOJAZDOWAFIRMY TRANSPORTOWE
Regulamin serwisu przechowamy.pl

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu przechowamy.pl
 2. Właścicielem serwisu i marki przechowamy.pl jest firma KORNET z siedzibą w Łebie, Plac Dworcowy 12/2.
 3. Regulamin ma na celu określenie zasad korzystania z informacji oraz mechanizmów zawartych w ramach serwisu.
 4. Korzystanie z przechowamy.pl w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów serwisu, w tym bez zgody Redakcji.
 5. Zabronione jest przekazywanie materiałów, komentarzy, wypowiedzi oraz zamieszczanie wpisów, które są sprzeczne z prawem, naruszają prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste i które są sprzeczne z dobrymi obyczajami. Redakcja będzie usuwała takie treści.
 6. Informacje o zabronionych materiałach, komentarzach, wypowiedziach lub wpisach należy zgłaszać Redakcji za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro @ przechowamy.pl
 7. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych bez jej wiedzy i zgody materiałów, w tym za treści zawarte w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach, publikowane automatycznie i bez uprzedniej kontroli Redakcji.
 8. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii serwisu, w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
 9. Zmiany niniejszego regulaminu mogą zostać dokonane przez Redakcję w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą udostępnienia ich na stronach serwisu.
 10. Informacje związane z ofertą mają charakter informacyjny i nie są podstawą do roszczeń. Wszystkie sprawy związane ze świadczeniem usług są zawarte w umowie zawieranej każdorazowo i indywidualnie pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
 11. Cenniki mogą być dowolnie zmieniane przez Redakcję i mają charakter informacyjny.
 12. Akcje promocyjne (jeśli są dostępne w serwisie) podlegają tym samym zasadom, chyba że posiadają własny regulamin. Jednak to umowa jest podstawą i punktem wyjścia do dalszych czynności. Umowa ma zawsze formę pisemną.

 
Strona startowa | Polityka prywatności | Regulamin serwisu | Regulamin świadczenia usługi | Cennik usług | Kontakt z biurem | Umów się na transport | Zasady przechowywania