Przechowamy.pl - przechowalnia dla Ciebie w trójmieście. Rowery skutery quady przyczepy i inne
Przechowamy.pl - przechowalnia dla Ciebie w trójmieście. Rowery skutery quady przyczepy i inne
Przechowamy.pl - przechowalnia dla Ciebie w trójmieście. Rowery skutery quady przyczepy i inne
NASZA OFERTACENNIKKONTAKTMAPKA DOJAZDOWAFIRMY TRANSPORTOWE
Regulamin świadczenia usługi przechowywania

 

REGULAMIN

 1. Regulamin stanowi podstawę zasad świadczenia usługi przechowywania przez PRZECHOWAMY.PL i jest integralną częścią dokumentów oraz dyspozycji wydawanych przez obie strony umowy.
 2. Regulamin nie musi być dołączony do umowy bądź też do innych dokumentów mimo, że dokumenty te mogą się na niego powoływać.
 3. Korzystanie z usług przechowywania, wydawanie dyspozycji przez Klienta lub Wykonawcę usługi oznacza akceptację niniejszego regulaminu, który jest dostępny zawsze na stronie internetowej pod adresem URL: przechowamy.pl


WYKONAWCA

 1. PRZECHOWAMY.PL jest marką należącą do faktycznego wykonawcy usługi przechowywania, to jest: KORNET Tomasz Nikodem, Plac Dworcowy 12/2, 84-360 Łeba, zwanym w dalszej części regulaminu Wykonawcą.
 2. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje niezbędnymi pomieszczeniami przeznaczonymi do świadczenia usługi, spełniającymi wymogi bezpiecznego przechowywania powierzonego mienia.
 3. Jeśli indywidualna umowa pomiędzy Wykonawcą a Zleceniodawcą nie określa szczegółowych warunków przechowywania i transportu, przyjmuje się za obowiązujące ogólne warunki przechowywania określone w niniejszym regulaminie.


ZLECENIODAWCA

 1. Zleceniodawca to osoba lub podmiot, która posiada aktualną i ważną umowę z Wykonawcą na usługi określone w umowie.
 2. Zleceniodawca musi wyrazić zgodą na postanowienia niniejszego regulaminu lub innych indywidualnych regulaminów oraz umów, a także stosować się do jego postanowień i warunków. Jest to podstawa świadczenia usług przechowywania.
 3. Zleceniodawcą może być dowolny podmiot lub osoba krajowa lub zagraniczna, której zdolności do czynności formalno-prawnych nie są ograniczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są zgodne z obowiązującym na jej terytorium prawem.

USŁUGA

 1. Usługa przechowywania polega na odpłatnym przekazaniu mienia, którym dysponuje Zleceniodawca, Wykonawcy na określony w umowie świadczenia usługi okres.
 2. Okres przechowywania nie może być krótszy niż 3 miesiące, chyba że indywidualna umowa stanowi inaczej.
 3. Możliwe jest skrócenie okresu świadczenia usługi za zgodą obu stron. Zleceniodawca nie będzie domagał się zwrotu kosztów przechowywania za niewykorzystany okres świadczenia usługi. Wykonawca może przystać na prośbę Zleceniodawcy dotyczą zwrotu opłaty lub jej części po skróceniu tego okresu, proporcjonalnie do poniesionych przez Wykonawcę kosztów wynikających z zawarcia umowy i świadczenia usługi.
 4. Opłaty wynikające z zamówienia przez Zleceniodawcę usług dodatkowych, które zostały już wykonane przez Wykonawcę lub jego podwykonawców, nie będą podlegały zwrotowi.
 5. Jeśli umowa nie stanowi inaczej, za wszystkie usługi pobierana jest opłata „z góry” czyli przed jej realizacją.
 6. Wykonawca może poprosić o dokonanie wpłaty zadatku przed przystąpieniem do świadczenia usługi.
 7. Usługa jest świadczona przez okres określony w umowie.
 8. Jeśli przed zakończeniem okresu trwania umowy  Zleceniodawca nie określił terminu przekazania przez Wykonawcę przedmiotu przechowywania uznaje się, że automatycznie przedłużony jest okres trwania umowy o kolejne 14 dni. Okresy te będą przedłużane automatycznie.
 
Strona startowa | Polityka prywatności | Regulamin serwisu | Regulamin świadczenia usługi | Cennik usług | Kontakt z biurem | Umów się na transport | Zasady przechowywania